Isı Pompası Nasıl Çalışır ?

Isı Pompası Nasıl Çalışır ?
İçeriği Puanla

Isı pompası yerden ısıtma, duvardan ısıtma, radyatör, tavandan ısıtma, tavandan soğutma, fancoil, yer tipi fan coil cihazlarında tek başına veya ek ısıtma maçlı olarak kullanılır. Isı pompası izafi olarak düşük sıcaklıktaki bir ortamdan (Hava, toprak veya sudan ) sıcaklık çeken ve bunu yüksek sıcaklıktaki bir ortama veren makineye sıcaklık pompası denir .Isı pompası ile soğutma makinasının emek verme prensibi aynıdır. Soğutma makinasında maksat, bir mahallin soğutulması; sıcaklık pompasında maksat ise, bir mahallin ısıtılmasıdır. Isı pompası kışın dışarıdaki soğuk havadan ısısını çekerek binaya vermek üzere odayı ısıtabileceği gibi, yaz süresince odadan sıcaklık çekerek dışarı atmak üzere odayı soğutmakta da kullanılabilir. Bu işlemler için bina arasında firmamız tarafınca uygulanan yerden ısıtma, duvardan ısıtma yahut fancoil cihazları kullanılır.Isı pompasından elde edilmiş enerji suya aktarıldıktan sonrasında bina içindeki sisteme gönderilir ve devamlı bir devir daimle çalışır. Bina içindeki sistem hem de sıcaklık pompası verimini de etkiler. Isı pompaları düşük ısı üretiminde yüksek verime haiz cihazlardır. Düşük sıcaklıkla çalışan sistemler yerden ısıtma veya duvardan ısıtmadır. Yerden ısıtmada düşük sıcaklığa nazaran tasarlanmış olmalıdır. Yerden ısıtma hesaplamaları 35-40 C ye nazaran yapılmalıdır.Isı pompasında kaynak dediğimiz enerjini alındığı ortamdır. Kaynaklar hava, toprak veya sudur. Günümüzde Türkiye’de en çokca kullanılan kaynak türü havadır.

Havayı enerji deposu olarak kullanan sıcaklık pompalarına hava kaynaklı sıcaklık pompası denir. Hava kaynaklı sıcaklık pompaları da havadan suya veya havadan havaya gibi olabilir. Isıtma sistemlerinde sıklıkla havadan suya sıcaklık pompaları kullanılır. Hava kaynaklı sıcaklık pompası kaynağın stabil olmaması sebebi ile devamlı değişken COP değerlerinde çalışır. Yani hava sıcaklığı ( kaynak ) değişmesi ile harcanan elektrik azalır veya artar.Isı pompasında hava, toprak (yatay veya dikey) ve su ana kaynak olarak kullanılır. Bölgeye ve amaca nazaran kaynak tarzı yapılır. Önemli olan kaynağın olabildiğince stabil olmasıdır. En stabil kaynak topraktır. Fakat ilk yatırım kıymeti yüksek olmaktadır. 1 mt derinlikte Ocak ayında Ankara 12 C , İstanbul 8 C, İzmir ise ortalama 14 C olmaktadır. Hava sıcaklıkları ise sürekli değişkendir. Gündüz, gece hatta gün arasında bile oldukça değişkenlik gösterir. Fakat son yıllarda kompresör teknolojisi ve gazların geliştirilmesi ile ılıman bölgelerde toprak kaynaklı sıcaklık pompaları ile hava kaynaklı sıcaklık pompalarının COP değerleri birbirine oldukça yaklaşmışlardır.

Isı Pompası Nedir ?

Soğutamadığı sürece ısıtan bir yapıya haiz sıcaklık pompası sisteminin çalışabilmesi için ısıtılacak ortam ve soğutulacak ortam beraber gereklidir. Isıtılacak ortam çoğu zaman eviniz olacağından, soğutulacak ortam hava, su yahut toprak olacaktır. 26 sene sonrasında 1850 senesinde Lord Kelvin’in soğutma cihazlarının ısıtma maksadı ile kullanılabileceğini ileri sürmesiyle sıcaklık pompası uygulamaya girdi. II. Dünya Savaşından ilkin sıcaklık pompasının geliştirilmesi ve kullanılır hale getirilebilmesi için birçok mühendis ve bilim adamı bu alanda araştırmalar ve emekler yaptı. Savaş yıllarında endüstri, imkanları daha acele problemlere yönelttiği için ara verilen bu çalışmalara savaştan sonrasında yine başlandı. Isı pompası endüstrinin 1950’ler de haiz olduğu potansiyel, yüksek kurulu maliyeti, doğalgaz ve petrole dayanan enerjinin ucuzlaması sebebiyle sıcaklık pompasına olan itimat 1960’lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu duraklamadan sonrasında ehemmiyet kazanması 1973’teki enerji krizinden sonrasında olmuş ve bu tarihten sonrasında birçok emek harcama yapılmıştır. Isı pompası endüstrisinin 1950‘lerde haiz olduğu potansiyel, yüksek kurum maliyeti, doğalgaz ve petrole dayanan enerjinin ucuzlaması sebebiyle isi pompasına olan itimat 1960‘lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu duraklamadan sonrasında ehemmiyet kazanması 1973‘teki enerji krizinden sonrasında olmuş ve bu tarihten sonrasında birçok emek harcama yapılmıştır. Avrupa ve ABD’da bilhassa 1990’lı yıllardan itibaren kullanması yaygınlaşmaya başlamış ve gün geçtikçe kullanıcı sayısı artmıştır. Ancak ülkemiz her mevzuda olduğu şeklinde bu teknolojiyle tanışma mevzusunda da geç kalmış ve isi pompasının sunmuş olduğu tüm avantajlara karşın hala ciddi sayıda kullanıcı sayısına ulaşılamamıştır. Türkiye’de sıcaklık pompası uygulamaları öncelikle 1990’ların ortalarında gerçekleşmiştir. Türkiye’deki sıcaklık pompası kullanıcıları genel hatlarıyla yurt haricinde bu sistemle tanışmış, avantajlarını görmüş bir ihtimal de bizzat yaşamış ve Türkiye’ye dönünce bu sistemi kendileri istek ederek kullanmaya başlamış kişilerdir.

Fosil yakıtların tükenmekte olması ve gün geçtikçe bu yakıtların fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması ek olarak muhit bilincinin gelişmesi şeklinde birçok sebepten sıcaklık pompasının oldukca yakın bir gelecekte vatanımızda de yaygınlaşması kaçınılmaz bir sonuçtur.Günümüzde sıcaklık pompaları, geleceğin iklimlendirme teknolojisi mamüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Küresel iklim değişikliklerinin negatif tesirleri dünyayı tesiri dibine almaya devam ederken, sıcaklık pompası teknolojisi en faal iklimlendirme çözümü olarak öne çıkıyor. Bunun temel nedeni, fosil yakıtlı ısıtma ürünleri ısıyı bir kimyasal tepki kararı ortaya çıkartırken sıcaklık pompalarının dünya üstünde mevcud ısıyı geçirme ederek elde etmesi. Isı pompaları; ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanımını tek bir cihazda biriktirerek öteki sıcaklık kaynaklarına gore yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. Isı pompaları geçirme ettikleri enerjiyi ancak havadan değil toprak ve su şeklinde değişik ortamlardan da sağlayabiliyor. Ayrıca sıcaklık pompaları hava, toprak ve sudaki potansiyel sıcaklık gücünü evlerimize taşıyarak evimizin ısı konforunu sağlarken doğaya herhangi bir zehirli gaz salınımı yapmıyor. Kolay kullanım ve enerji tutum özelliklerini arasında bulunduran sıcaklık pompaları çeşitlilik gösterirken yenilenebilir enerjinin önemini oldukca iyi bilen ve her fırsatta bunu müşterileriyle paylaşan Baymak, tabiat dostu ürünlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Baymak “Yenilenebilir Enerji Grubu”nun bir üyesi olan Isı Pompası Ailesi, evsel ve ticari işletmelerde sıcak su ihtiyacını gidermek için kullanılan “Monoblok Sıcak Su”, evlerdeki iklim konforunu sağlamak için kullanılan “Split ve Monoblok Inverter” ve havuz suyunu ısıtmak için kullanılan “Monoblok Havuz” mamüllerinden oluşuyor. Ayrıca Baymak Isı Pompası ürünleri Avrupa ve internasyonal standartlara gore performans derecelendirmelerini onaylayan Eurovent tarafınca en yüksek bereketlilik derecesi olan sertifikasyonuna haiz.Isı pompaları; doğada mevcut olan sadece sıcaklığı düşük olduğundan kullanamadığımız enerjinin sıcaklığını yükselterek kullanmamızı elde eden cihazlardır. Isı pompaları bu işlemi klimalardaki şeklinde soğutma çevrimi yardımıyla gerçekleştirmektedir.

Cihazla Boruların Nereden Geçtiğini Bulma

En Ucuz Isı Pompaları

Yani sistemde kompresör ve soğutucu akışkan devresi mevcuttur. Hava, su ve toprak doğada bulunan ve parasız olan yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynaklarından en rahat bulunanı havadır. Bu sebeple günümüzde sıcaklık pompalarında en çokca hava kaynaklı sıcaklık pompaları tercih edilmektedir. Daikin tarafınca sunulan Altherma hava kaynaklı sıcaklık pompaları, dış ortam havasındaki ısıyı çekerek yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanır. Sistem soğutucu akışkan içeren kapalı bir devreden meydana gelir.Buharlaşma, sıkıştırma, yoğuşma ve genleşme adımlarından oluşan, termodinamik bir döngü oluşturulur.Avrupa RES direktifi* havayı yenilenebilir bir enerji deposu olarak kabul etmektedir. Bu direktifin hedefl erinden bir tanesi 2020 yılına kadar toplam enerji üretim ihtiyacının ‘sinin yenilenebilir bir enerji kaynağından sağlanmasıdır. BEP yönetmeliğinde 10. bölümdeki gözden geçirme ile Türkiye’de de sıcaklık pompaları yenilenebilir enerji kategorisine eklenmiştir.COP kıymeti, sıcaklık pompasının kullandığı her bir kWh elektriğe mukabil ürettiği kullanılabilir sıcaklık miktarını gösterir. Bu değer, iç ve dış ortam sıcaklığına bağlıdır. Daikin Altherma, fosil yakıtlara yada elektriğe dayalı klasik bir ısıtma sistemine gore 5 kat daha bereketli çalışır ve 5,04*’lük harika bir performans katsayısı (COP) sunar. Dış havadaki ısıyı kullanarak daha azca enerji sarf eder ve yüksek bir konfor düzeyini kesintisiz biçimde yaşamaya devam edersiniz. Ayrıca, bakım ihtiyacı oldukca düşük olduğu için işletim maliyeti de en az seviyededir. Inverter kompresör teknolojisi ile enerji tasarrufunuz oldukca daha yüksek olur.Isı pompası, sıcaklık gücünü bir ortamdan başka bir ortama taşıyan, emek harcaması esnasında da elektrik enerjisi harcayan sistemlerdir. Isı pompaları, soğutma makinesi şeklinde buğu sıkıştırmalı soğutma çevrimine gore çalışır. İkisi arasındaki en temel fark, soğutma makinesinin soğutulmak istenen bir ortamdan daha çok sıcaklık çekerek bu ortamın daha da soğutulmasını sağlamaktır. Isı pompasıysa ısıtılmak istenen bir ortamın daha yüksek sıcaklıkta tutulmasını sağlamaktır.Buzdolapları, sıcaklık pompasıyla soğutma makinesi arasındaki farkı anlamamızda oldukca güzel bir örnektir. Buzdolabını evlerimizdeki şeklinde kullanırsak dolabın iç ortamı soğutulmaya çalışılacağı için soğutma makinesi olarak, kapağı aleni bir biçimde balkon kapısına monte edilirse evi ısıtmaya çalışacağı için de bir sıcaklık pompası olarak çalışır. Bu örnekte görüldüğü şeklinde iki sistem de aynı termodinamiksel çevrime gore çalışmasına karşın kullanım amaçları farklıdır.Klimaları da ele alırsak, klimalar evlerimizi hem ısıtıp aynı zamanda soğutabilirler. Klimayı yaz aylarında soğutma ayarına getirdiğimiz vakit iç ortamdaki ısıyı dışarı doğru taşıyıp iç ortamı soğutmayı amaçladığı için bir soğutma makinesi olarak çalışır. Isıtma ayarına getirdiğimiz vakit ise dış ortamdan sıcaklık çekip iç ortamı ısıtacağından ise sıcaklık pompası şeklinde çalışır.Isı pompası sistemi de yoğuşturucu, buharlaştırıcı,kısılma vanası ve kompresörden meydana gelir. Kılcal borular ile birbirine bağlanan bu bileşenler içinde de sıcaklık taşıyıcısı olarak soğutucu akışkanlar kullanılır. Soğutucu akışkanlar oldukca düşük kaynama noktasına haiz olan şu demek oluyor ki düşük sıcaklıklarda gaz fazına geçebilen akışkanlardır. Bu biçimde soğutma ve ısıtma amaçlı kullanılabilirler.Isı pompası sisteminde, kısılma vanası soğutucu akışkanı sıkıştırarak basıncını ve sıcaklığını düşürerek, doymuş sıvı fazına getirir ondan sonra dış ortamda olan buharlaştırıcıda basıncı durağan kalmış olarak ve sıcaklığı artarak tamamen gaz fazına geçer. Buradan da kompresöre girerek iç ortamda bulunan yoğuşturucu sıcaklığına ve basıncına sıkıştırılarak getirilir. Yoğuşturucuda da akışkan ısısını ısıtılmak istenen ortama atarak sıcaklığı düşer ve kısılma vanasına gelmiş olarak çevrimi tamamlar. Çevrim süresince akışkan basıncını ancak kompresör ve kısılma vanası değiştirir. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı da ancak ısı değişir. sıcaklık pompasının ve soğutma makinesinin faaliyet katsayıları arasındaki ilişkiye gore sıcaklık pompasının faaliyet katsayısı her vakit 1’in üzerinde olacaktır. Bu durumun gerçekleşmediği zamanlarda sıcaklık pompaları elektrikli bir soba şeklinde çalışıp tüketimi oldukca arttırır.

Günümüzde sıcaklık pompalarının faaliyet değerleri mevsimlere gore değişmekle birlikte 2 ile 3 içinde bir COP değerine sahiptirler. ABD Birleşik Devletleri’nde ise faaliyet katsayısı olarak enerji faaliyet oranı(EER) olarak BTU ile anlatım edilir. Bu ifadeyi klima seçimlerin çoğunlukla görürüz. (12000,18000 ve 24000 BTU olarak). BTU, 1 Watt-saat için soğutulan ortamdan çekilen ısıyı temsil eder. 1Wh= 3,412 BTU olur. EER=3,412. COPSM Çoğu klima çeşidi 2.3 ve 3.4 içinde değişim yayınlayan bir COP değerine sahiptir. COP kıymeti ne kadar büyükse bereketlilik de o denli fazladır. Bir buzdolabının EER ve COP değerleri soğutma sıcaklığının (soğutulan iç ortam) azalmasıyla düşmektedir. Yani bir soğutucu, bünyesindeki ürünü ne kadar oldukca soğutmak isterse o denli oldukca elektrik harcar ve bu biçimde de verimliliği de o denli düşer. Örneğin, et, şarküteri ve günlük kullanılan yemekleri muhafaza eden soğutucular 2.3-2.6, donmuş yemekleri soğutan dondurucular 1.2-1.5, dondurmaları soğutan dondurucularda 1.0-1.2 civarında bir COP değerine sahiptirler.Isı pompası belli başlı kriterlere gore çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlardan en önemlisi kullanılan sıcaklık deposu şekline göredir. Isının çekilmiş olduğu ve aktarıldığı ortam kaynaklarına gore sınıflandırılır. Örneğin klimalar ısıyı dış havadan çeker ve iç ortam havasına aktarır. Bu havadan havaya sıcaklık pompasına güzel bir örnektir.Bir sıcaklık pompasının sıcak ve soğuk ortam arasındaki ısı farkı ne kadar azca olursa bereketlilik şu demek oluyor ki faaliyet katsayısı (COP) da o denli yüksek olur. Buharlaştırıcının sıcaklık çekmiş olduğu ortamlar sıcaklık deposu olarak adlandırılır. Günümüzde sıcaklık pompası için yaygın olarak kullanılan sıcaklık kaynakları ise hava, yeraltı ve yer üzeri suları, toprak,atık sıcaklık ve güneştir.ısıtılacak ortam havasına aktarılır. Bu yüzdende bu sistemler hava kaynaklı sıcaklık pompası olarak isimlendirilmiştir. Bu sıcaklık pompalarının en büyük pozitif yanları ısıtılan ortam sıcaklığının değişimine oldukca acele ahenk sağlayıp verimliliğini korumasıdır. Ancak dış havada meydana gelebilecek değişimler de bu tip sistemlerin verimlilikleri negatif yönde etkiler.Hava kaynaklı sıcaklık pompaları ılık iklime haiz yerler için uygundur. Dış hava sıcaklığı 0 derecenin dibine düşmüş olduğu vakit sistemin faaliyet katsayısı düşer ve dış havayla münasebet eden sıcaklık değiştiriciler üstünde buzlanma görülür. Klima sistemleri bu tip sıcaklık pompalarına güzel bir örnektir. Bazı sıcaklık pompası sistemlerinde ısının çekilmiş olduğu ortam dış hava olup, ısının aktarıldığı ortam ise su olabilir. Dış havadan elde edilmiş sıcaklık ile sistem sıcak su eldesi yada sıcak su ile çalışan ısıtma sistemlerinde kullanılır. Hava-hava sıcaklık pompalarında olduğu şeklinde bu sistemlerde de dış hava sıcaklığının düşmesiyle sistem verimliliği azalır. Su Kaynaklı Isı Pompaları Bu biçim sıcaklık pompaları ile ısının çekileceği ortam kuyu, göl ve deniz şeklinde suyun bulunmuş olduğu ortamlardır. Isı bu su kaynaklarından çekilerek, ısıtılacak ortam havasına aktarılır. Isı deposu olarak su kullanıldığı için bu sistemler dış hava sıcaklığına oldukça fazla bağlı değillerdir. Hava-hava sıcaklık pompalarına gore daha avantajlıdır. En büyük dezavantajı da ehil kaynak su problemidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Dokun Ara