Kalorimetre Nedir ?

Kalorimetre Nedir ?

Merkezi sistemli binalarda Daire girişindeki kollektör gurubun da dönüş hattına takılarak tüketilen sıcaklık gücünü hesaplamaya yarayan cihaza kalorimetre denilmektedir.( Çok kolonlu, borulu/ dikey ısıtma Sistemlerinde sıcaklık ölçümü yapmak için sıcaklık hisse ölçer kullanılır.) Yeni tip merkezi sistem ile ısınan binalarda kalorimetre kullanılır.kalorimetre Sayaçları gidiş ve dönüş ısı farkını algılar ve sistemden geçen su miktarını ölçer bu üç değişken ile dairenin kullandığı enerjiyi hesaplamaktadır. Dairenin bireysel sıcaklık enerjisi tüketimini hesaplanmasını elde eden sıcaklık standardize sayacıdır. kalorimetreler kazan sisteminden ayrılan binaların da ayrı ayrı tüketimlerini hesaplmaya yarar. Alttan ısıtma ve fancoil seçimi ısıtma sistemlerinde de kalorimetre uygulaması yapılır. ek olarak soğutma sistemleri arasında kalorimetre uygulaması yapılmaktadır.

Ultrasonic standardize sistemleri ses dalgalarının su içinde ilerlemesi ve çarptığı cisimden geri yansıması ve kaynağa geri dönmesi prensibiyle standardize yapmaktadır. Mekanik bir aksam yoktur suyun debisini bu biçimde elektronik olarak ölçemktedir. Bu tür standardize meydana getiren kalorimetrelere Ultrasonik Kalorimetre denmektedir. Mekanik kalorimetrelerin hesaplama işlemi elektronik hesaplama ünütesi ile yapılmaktadır.M-Bus: Metering Bus kelimelerinden üretilen bir kısaltmadır. M-Bus standardize cihazlarının haberleşmesi için geliştirilmiştir. Elektrik sayaçları ,Sıcak su sayaçları, Soğuk su sayaçları ve kalorimetre sayaçları benzer biçimde bir oldukça standardize meydana getiren cihazlar için veri iletim protokolü olarak yaygın halde kullanılmaktadır. M-Bus bir çift kablo üstünden seri iletişim meydana getiren bir protokoldür. Bu yapının kurulması niteliğinde Modemli konvertör takılması ile uzaktan sayaç okuma mümkündür. Kablolu M-Bus uygulamasında bir çift sinyal kablosu tesis edilir ve bütün M-Bus ekipmanları kabloya paralel olarak Kalorimetre(BUS) bağlanır. Merkezde M-Bus kollektör ile bağlanan cihazlar enerji beslemesini kablo üstünden alır. Aynı zamanda kablo üstünden merkezdeki kollektöre sayaç detayları iletilir. Bir M-Bus hattına en çokca 250 tane Kalorimetre bağlanabilir. M-Bus veri iletim protokolü olan kalaorimetrelere M-Bus Kalorimetre denmektedir.

Alttan Isıtma Tesisat Temizliği

Kalorimetre Nerede Kullanılır ?

Isı sayacı (Kalorimetre) sıcaklık ölçümü için kullanılır. Isı sayacı merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan ve her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan bir norm aletidir. Kalorimetre mekanik ve elektronik bileşenlerden kaynaklanır ve bir debi standardize sistemi ve elektronik hesaplama ünitesine sahiptir.Kalorimetre ölçümü mekanik ve ultrasonik standardize teknikleriyle yapılabilir.Kalorimetre ısıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen sıcaklık miktarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi ısıtma sistemine sahip, döşem yapısı kolektörlü (mobil) sistemlerde kalorimetre kullanılır. Enerji maliyetlerinin arttığı zamanlarda, tüketimi kırılgan olarak ölçebilmek ve test edebilmek büyük ehemmiyet taşır. Modern teknoloji yardımıyla bu iş son aşama kolay bulunmasına karşın harika sonuçlar alınmaktadır. Isı sayacı (Kalorimetre), harici ve dâhili (kompakt sayaçlarda beden üzerindedir) ısı sensörleri ile gidiş sıcaklığını ve dönüş sıcaklığını ölçerek arasındaki farkı hesaplar. Aynı zamanda geçen debiyi de anlık olarak ölçerek tüketilen enerjiyi bulur.Kalorimetreler her türlü montaj çapına ve şekline üretimi yapılmaktadır.Kalorimetre Montajı esnasında ilkin döşem temizliği yapılmalı, kalorimetre dönüş hattına monte edilmeli montaj esnasında suyun akış yönüne dikkat edilerek kalorimetre montaj kurallarına uyulmalıdır. Kalorimetre montaj hemen sonra tesisatın bakımları periyodik olarak yapılmalı, montajı meydana getirilen tortu ve pislik tutucuların yılda bir defa temizliği sağlanmalıdır. Cihazların etrafı iletişim problemleri doğurmaması adına aleni bırakılmalıdır.Kalorimetrelerin standardize yapa bilmesi için 3 değişkenin bilinmesi gerekir. Bunlar , Birim zamanda geçen su miktarı,Aynı Birim zamanda sisteme giren suyun ısı ortalaması,Aynı Birim zamanda sistemden çıkan suyun ısı ortalaması, Kalorimetre bünyesinde bulunan Giriş ısı sensörü, çıkış ısı sensörü ve geçen suyu ölçen ultrasonik yada mekanik ekipmanlaral bu değişkenleri ölçmektedir. ölçülen bu 3 değişkeni hesaplayarak manuel olarak Kalorimetre ekranında … KW olarak göstermektedir. Kalorimetre ekranında ölçülen ve hesaplanan kıymeti talep eder Gözle manuel olarak istenirse Dijital olarak bilgisayar ortamından almak mümkündür.Kalorimetre, adından da anlaşılabileceği benzer biçimde bir norm birimi olup hem de da standardize cihazının adıdır. Bu aletin iki değişik ismi daha bulunmaktadır. Bunlar hisse ölçer ve sıcaklık ölçerdir.

Alttan Isıtma Tesisat Temizliği

Kalorimetre Neyi Ölçer ?

Bazı durumlarda kompleks yaşamamak adına bu üç ismini da bilmekte yarar vardır.Kalorimetre, bir standardize birimi olup hem de bir standardize cihazı adıdır. Yani aletin ölçtüğü ünite yeniden aletin kendi ismi ile anlatım edilir. Kalorimetre, en sık merkezi ısınma sisteminde kullanılır. Çünkü kalorimetre sıcaklık standardize birimidir. Yani bir öteki ismi olan hisse ölçer, her bir birimin, dairenin ısınmak için ne kadar yakıt tükettiğini hesaplar. Bir başka biçimde anlatım edecek olursak; merkezi sistemlerde her bir bağımsız birimin enerji tüketim miktarını ölçer. Kalorimetre, her bir daire, iş yeri veya bağımsız için ayrı ayrı hesap yapabileceği benzer biçimde hem de bütün birimlerin ortak ölçümünü de yapabilir. Kalorimetre standardize meydana getiren bir alet olup emek verme sistemi tüketilen enerji miktarını hesaplamaktır. Peki bu hesaplama doğrusu standardize işini iyi mi yapar? Kalorimetre ölümü için cihazın takılı olduğu borudan geçen enerji, mekanik kısmın debi norm biriminden geçer. Buradan geçen miktar, sayaç tarafınca kaydedilir. Burada elde edilmiş netice cihazın elektronik rakam bölümüne iletilir. Böylece hesaplama gerçekleşir.Kalorimetre bileşenlerinden mekanik bölümü debi ölçümü yapar. Elektronik kısım ise hesaplama işlevi görmektedir. Merkezi sistem kazanlarında ısınan sıcak su vana içinden geçer. Sensör, suyun sıcaklığını ölçer ve peşinden hesaplama ünitesine iletir. Böylece sıcak su daire içinde bulunur ve kalorimetre içerisinden geçerek merkezi sistem dönüş hattına ulaşır. Kalorimetre, sıcak suyun giriş çıkış sıcaklıklarını hesaplama ünitesinde işleme alır. Kalorimetre ile daire için harcanan sıcaklık miktarı ölçülür.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Dokun Ara