Neden Hassas İklimlendirme

Neden Hassas İklimlendirme
İçeriği Puanla

Hassas İklimlendirme (CCAC), 70’lerde ilk bilgisayarların çalmış olduğu odalarda termal-higrometrik (ısı ve bağıl nem) ve hava saflığı koşullarını katı sınırlar arasında tutmak için fazlaca teknolojik ve özelleşmiş elit bir grubun gereksinimlerini karşılamak suretiyle oluşturuldu. Bu cihazların büyük miktarlarda sıcaklık yaymış olduğu ve muntazam çalışmalarının sadece müsait iç ortam iklim koşullarında sağlanabileceği fazlaca açıktı. Bu nedenle Hassas İklimlendirme, “konfor” tipi iklimlendirmeden ayrılarak kendine has bu adı aldı. Bu çalışmanın amacı, Hassas İklimlendirmeyi “konfor” tipi iklimlendirmeden ayıran temel özelliklerin yanı sıra RC Group’un sunmuş olduğu belli başlı uygulamalar ve hizmetler hakkındaki malumat vermektir.Hassas ve konfor tip klimalar arasındaki farklar iki değişik iklimlendirme tipolojisinin hedefleri gösterilerek en anlaşılır biçimde aşağıdaki şeklinde açıklanabilir.Hassas İklimlendirmenin amacı, muamele bulan havanın aşağıdaki parametrelerini test ederek ve katı sınırlar arasında tutarak duyulur sıcaklık yürüyerek elektronik ve öteki tip cihazların doğru çalışmasını sağlamaktır:Konfor tipi iklimlendirmenin amacı, işlenen havanın sıcaklığını koruyarak ve test ederek iç ortamda yaşayan/çalışan insanların sıhhatli olmasını sağlamaktır. Bağıl nemi test eden birtakım klimaların pazara girmesi sadece son zamanlarda gerçekleşmiştir.Aşağıdaki listenin amacı farkların doğrulanmasıdır. Belli başlı duyarlı klima uygulamalarının detaylı açıklamaları takip eden sayfalarda gösterilmiştir.Hassas iklimlendirme serisi ekipman versiyonu/konfigürasyonu/seçenekleri açısından daha kapsamlı olup en gelişmiş test sistemlerini kullanmaktadır:Konfor tipi bir klimayı düşük fiyata satın almanın avantajı, amorti süresi olarak kolayca hesaplanabileceği şeklinde düşük enerji verimliliği sebebiyle kısa müddette ortadan kalkar. Ayrıca, konfor tipi klimalar duyarlı iklimlendirmenin gerektiği kesintisiz kullanıma müsait olmadığından elektrikli ekipman arızaları şeklinde evvelde belirlemenin fazlaca zor olduğu gizli saklı bir maliyet de vardır.21. yüzyılın başlamasıyla sanayi, iklimlendirme ve soğutma grubu üreticilerine enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaran elektronik sistemlerden ve yeni sıcaklık değişimi teknolojilerinden tam anlamıyla yararlanabilen yeni nesil bileşenler sağladı.

Günümüzde RC Group tarafınca veri merkezi için üretilen bütün iklimlendirme sistemlerinde ancak bu bileşenler kullanılmaktadır.Yeni elektronik cihazlar veri merkezi arasında tekdüze bir sıcaklığı korumak yerine, soğuk havanın önden girerek ve sıcak havanın arkadan çıkarak “sıcak ve soğuk koridorlar” oluşturmasını gerektirmektedir. İklimlendirme açısından bu konum ekipman için durağan bir soğutma akımı (soğuk koridor sıcaklığı), 20°C ile 24°C içinde besleme havası sıcaklığı ve iklimlendirme ünitesine çoğu zaman 35°C ve üstü dönüş havası sıcaklığı sağlama (sıcak koridor sıcaklığı) anlamına gelir. Yukarıda besleme havası sıcaklığına dayalı soğutma kapasitesi kontrolünün sebebi gösterilmiştir. Makine seçiminin ilk önce ihtiyaç duyulan hava akışı göz önünde bulundurularak yapılması gerekmekte olup, bu tür bir hava akışına müsait kabin boyutu belirlendikten sonrasında RC World seçim programı kullanılarak sürece devam edilebilir. Yüksek emek verme sıcaklıklarının enerji ve iktisat açısından yararları fazlaca açıktır.

Hassas İklimlendirme Ne Demek ?

Başlangıç değeri, enerji verimliliğine ilişkin bir referans kıymetini temsil eder ve yine eden öteki ölçümler için bir kontrol ortamı belirler. Veri merkezi yöneticileri, başlangıç değerlerini son değerlerle karşılaştırarak enerji verimliliğini çoğaltmak için ihtiyaç duyulan girişimlerin neticelerini çözümleme edebilir ve/yada muayyen emek harcama koşulları altında enerji endekslerini değerlendirebilir (kısmi PUE ve DCiE). IT sistemlerinin bağlı enerjisini altyapı tarafınca kullanılan toplam güçle istendiği vakit karşılaştırmak mümkündür.Geleneksel küçük/orta veri merkezleri ile kıyaslanabilen telefon odaları, dönüş havası ısı kontrollü ve sıcak/soğuk koridor mantığı bulunmayan çevresel makinelerle donatılmaktadır. RC Group tarafınca üretilen bütün mevcut kırılgan klima serileri, telefon odalarının iklimlendirilmesinde kullanılabilir. Free coolingli veya free cooling olmaksızın yüksek bereketlilik niteliğinde bir amorti süresi değerlendirmesi gereklidir.Çoğu kurulumda belli sayıda kırılgan kontrollü iklimlendirme kullanmak gerektiğinden, mevcut bütün RC Group serileri kullanılabilir. Isı yükünün dağılımlı olacağı düşünülüyorsa en müsait olanı direkt genleşme çözümüdür. Ancak daha yüksek sıcaklık yüküne haiz öteki odalarda soğutulmuş suyun isteğe bağlı kullanılabilmesi ile chiller suyu soğutmalı kırılgan iklimlendirme, kurulumu daha huzurlu hale getirir. Bu durum, veri salonlarında yaygın olarak kurulmuş olan chiller suyu soğutmalı kırılgan test klimaların büyük veri merkezlerinin güç/UPS/batarya/trafo odalarındaki kullanım durumudur. Bir öteki ilgi çekici fırsat ise, ofislerde yaz iklimlendirmesi için soğutulmuş suyun mevsime bağlı olarak mevcut bulunmasına dayanır. Bu durumda en iyi çözüm, ofisler için gerekmeyen ve soğutma grubundan alınan soğutulmuş suyla beslenen ilave bir bobinli (ekstre dönem EC) direkt genleşmeli makinelerle temsil edilir.

Klima sıcak mevsimde soğutulmuş su bataryasını kullanır, kompresörler beklemede kalır, gerektiğinde ve soğutma grubu durduğunda çalışır. Ayrıca bütün bu durumlarda bir amorti süresi değerlendirmesi yapılması gereklidir.Hassas iklimlendirme sistemlerine duyulan gereksinim, ilk kere 1970’li yıllarda ortaya çıkmaya süregelen ve günümüz bilgisayarlarına kıyasla daha büyük boyutlu olan bilgisayarların bulunmuş olduğu odalarda hava koşullarının standart hale getirilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Çok fazla ısınan ve hem kendi sistemleri açısından aynı zamanda bilgisayarları kullanan kişilerin sağlıkları açısından mevcud risklerin ortadan kaldırılması amacıyla bu metot ortaya çıkmıştır. Sonraki yıllarda da devamlı olarak geliştirilerek değişik alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.Hassas iklimlendirme sistemleri iç dönem ve dış dönem olmak suretiyle iki değişik parçadan meydana gelmektedir. Özel olarak tasarlanmış mikroişlemcilerin kontrolü altında çalışan kırılgan iklimlendirme sistemleri, odada gereken ortamın yaratılabilmesi adına devamlı standardize yaparak lüzumlu talimatları iklimlendirme sistemlerine doğrusu klimalara aktarmaktadır. Hassas iklimlendirme sistemlerinin yeteri kadar bereketli çalışmadığı durumlarda, bilgisayarların veya değişik sistemlerin zarar görmesi laf konusudur. Ayrıca insan sağlığı açısından da olumsuzluk arz eden birtakım durumlar laf konusudur.İlk ortaya çıktıkları dönemde büyük ve oldukca ısınan bilgisayarlar sistemlerini test altında tutmak için kullanılan bu sistemler, giderek daha yaygın hale gelmiştir. Sürekli ortam havasını, sıcaklığını ve nemini ölçen sensörlardan almış olduğu verileri çözümleme eden bir işlemcinin verdiği talimatlar ile ortamın istenilen havaya haiz olmasını elde eden bu sistemler, endüstriyel alanlar başta olmak suretiyle oldukca değişik kullanım alanlarına sahiptir. Hassas iklimlendirme sistemlerinin kullanıldığı alanlar içinde veri merkezleri, laboratuvarlar, cam sanayi, oteller, üniversiteler, fabrikalar, havalimanları ve hastaneler ilk sıralarda yer almaktadır. Sıcak havadan negatif etkilenen cihazların bulunmuş olduğu yerlerde veya pencere ile havalandırmanın olası olmadığı ve olası olan yerlerde de kırılgan ölçülerin kaçırılmasının yaratacağı zararlardan kaçınmak adına kırılgan iklimlendirme sistemlerine duyulan gereksinim büyüktür. Ancak adından da anlaşılacağı suretiyle bu sistemler son aşama kırılgan yapıya sahiptir. Bu yüzden de kırılgan iklimlendirme tarzı yaparken doğru sistemi kura çekmek ve ihtiyacı karşılayacak özellikte bir sistemi kullanıma almak gereklidir.

Kalorifer Petekleri Neden Paslanır

Daha Az Fatura İçin Ne Yapmamız Gerekiyor ?

İklimlendirmenin ehil olmadığı durumlarda ortamda istenmeyen durumların ortaya çıkması laf mevzusu olduğu gibi; tam tersi gereğinden fazla ısıtma veya soğutmanın olması da aynı etkiyi yaratacaktır.Bu sistemi seçerken dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan hususların başlangıcında kullanım amacına müsait aygıt tarzı gelmektedir. Kullanım amacını tam olarak karşılamayan cihazlar, iklimlendirme işleminin başarısız bulunmasına ve dolayısıyla da ortamda istenmeyen durumların meydana gelmesine yol açabilmektedir.İklimlendirme cihazlarının seçiminde dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan hususlardan biri de sistemin yedeklenebilir olmasıdır.Muhtemel muhtemel problemler karşısında sistemin durmadan çalışmaya devam edebilmesi adına otomatik yedekleme yapabilme yeteneği olan sistemlerin seçilmesi ehemmiyet arz etmektedir.İklimlendirme sistemlerinde elektrik akımının yüksek olması veya düşük olması, sistemin verimsiz çalışmasına hatta zarar görmesine niçin olma potansiyeli bulunan bir durumdur. Bu yüzden de sistemin gerektirdiği seviyede voltaj akımının sağlanmasına ve aksi durumlarda voltaj dengeleyici aletlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. İklimlendirme sistemlerinde elektrik akımının yüksek olması veya düşük olması, sistemin verimsiz çalışmasına hatta zarar görmesine niçin olma potansiyeli bulunan bir durumdur. Bu yüzden de sistemin gerektirdiği seviyede voltaj akımının sağlanmasına ve aksi durumlarda voltaj dengeleyici aletlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.Hassas iklimlendirme sistemlerinin en mühim parçalarından biri klimalardır. Ana işlemciden aldıkları direktif ile çalışan klimaların görevlerini tam anlamıyla yapabilmeleri için iyi bir halde monte edilmiş olmaları gereklidir. Bunun için kullanım kılavuzunda yer edinen hususlar takip edilmeli, ek olarak klimaların odada en bereketli hava dağılımını sağlayacak halde konumlandırılmasına da itina gösterilmelidir. Bunu sağlayabilmek adına bazı ölçümlerin yapılması da mümkündür.Tüm teknik sistemler açısından bakım yapmak mühim bir ihtiyaçtır. Zira bu sayede sistemler devamlı olarak aktüel kalır ve muhtemel sorunların önüne önceden geçilmiş olur. Hassas iklimlendirme sistemlerinin de kılavuzlarında belirlenen muayyen aralıklarla bakımlarının yaptırılması ehemmiyet arz eden bir durumdur. Bu bakımlar yetkili servise veya bu mevzuda deneyimli bir servise yaptırılmalıdır.klimlendirme en genel halde, kapalı bir ortamın konfor amacıyla insan, hayvan ve bitkilerin yada endüstriyel bir mamulün üretilmesi ve korunması esnasında atmosferik şartların otomatikman test altında tutulması işlemi olarak anlatım edilir. Pratikte ise iklimlendirme, havanın ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi yada neminin katılımı bir başka deyişle ortamdaki havanın şartlandırılması işlemine denir. Isıl konfor ise; adamın bulunmuş olduğu ortamdan duyduğu memnuniyettir. Sistem odalarımızın eğer olmazsa olmazlarından kırılgan kontrollü iklimlendirme çözümlerinden bahsedelim. Sistem odalarında kırılgan network ve informasyon sistemleri yoğun sıcaklık üretimi oluştururken, aynı anda bu ısının ortamdan alınıp, sistemlerin soğutulması gerekmektedir. Bu sürecin düzenli, kırılgan, değişen ihtiyaçlara gore programlanabilen özellikte ve devamlılığının garantili olması oldukca önemlidir. Yani sistem odasında 7×24 hizmet verilebilecek özellikte olması gerekmektedir. Sistem odası için meydana getirilen ve ortamdaki bütün sıcaklık kaynaklarını modelleyen hacim soğutma hesaplamalarının ardından, ısıya oldukca hassas olan server, öteki etken network ve elektronik donanım, istenen ısıl şartlarda etkinlik göstermesi sağlanmalıdır.Doğru keşif – doğru seçim: Daha doğru ve realist bir kapasite tayini için, sıcaklık hasılatını etkileyen bütün fonksiyonların gözönünde bulundurulduğu bir hesap yapmak zorunludur. İklimlendirilen ortama müsait aygıt kapasitesi belirlendikten sonrasında hava sirkülâsyonunun iyi bir halde sağlanabilmesi amacıyla aygıt modeli doğru seçilmelidir. Doğru kapasitede aygıt tarzı yapılmayan yerlerde problemler yaşanmaktadır. Kapasite yüksek seçilirse, aygıt sık aralıklarla termostata girerek ısıtma ve soğutmada mesele yaşanır. Kapasite düşük seçilirse, aygıt devamlı emek vererek kompresörün zorlanmasına niçin olur. Bu da kompresörün verimini ve emek harcama ömrünü etkisinde bırakır. Sağlıklı voltaj: Cihazın sıhhatli olarak çalışabilmesi için şebeke voltajı, teknik kataloglarda belirtilen limitler dahilinde olmalı, aksi durumda şebeke voltajını halleden aletler kullanılmalıdır. Yüksek ve düşük voltaj aygıt için sakıncalıdır. Düşük voltajda çalıştırılan bir klima aletinin kompresörü arızalanabilir yada aygıt devreye giremez. Yüksek voltajda ise cihazda bulunan yüksek voltaj koruma elemanı ve transformatör arızalanabilir. Doğru montaj: Cihazın sıhhatli olarak çalışabilmesi için montaj kurallarına ve teknik kataloglarda belirtilen limitlere bağlı kalmış olarak klima aleti monte edilmelidir. Hatalı meydana getirilen montajlar klima aletinin emek harcama verimi ve ömrü ile direk ilgilidir. Doğru soğutkan şartı: Sistem içinde bulunan doğru soğutkan, sıkıştırma tip soğutma sistemleri için dirimsel ehemmiyet taşıyan akışkanlardır. Bu yüzden teknik kataloglarda belirtilen ara döşem limitlere bağlı kalmış olarak elektronik gaz şarj aparatı ile soğutkan şarjının doğru olarak yapılması gerekmektedir.

Hatalı meydana getirilen soğutkan şarjları klima aletinin emek harcama verimini etkisinde bırakır hem de cihazda bir ekip arızaların oluşmasına niçin olabilir Bilinçli kullanım: Klima aletinin montajının bitmesi demek işim bittiği anlamına gelmez. Montaj, kurallara müsait olarak yapıldıktan sonrasında cihazla alakalı bütün teknik ve kullanıma ilişkin bilgilerle birlikte, kullanma kılavuzunun kullanıcıya verilmesi yetkili servisin sorumluluğudur. Anlatılan bu detayları idrak etmek ve icra etmek da tüketicinin sorumluluğudur. Zamanında doğru bakım: Kullanıcıdan istek gelmesi halinde, periyodik bakım hizmetleri verilmelidir. Bakım klima aletinin emek harcama verimi ve ömrü ile direk ilgilidir. Bu yüzden bakımın gerekliliği kullanıcıya anlatılmalı ve bakım ile alakalı bilgiler verilmelidir. Diğer salon ve split tipi klimalardan farkı • Hassas klima cihazlarının tasarımı ve üretimi ancak sistem odaları düşünülerek gerçekleştirilmektedir. Markette yada evde bu cihazları göremezsiniz. Zira yüksek kapasite ve debiye haiz cihazlardır. • Sistem odaları devamlı soğutma gerektiren mahaller olduğundan 7/24 ve senelerce mesele çıkarmadan bir soğutucu üniteye gereksinim duymaktadır. Bu da evde kullandığımız konfor tipi klimalar ile değil, sistem odaları için dizayn edilen kırılgan klimalarla olmaktadır. • Split ve salon tipi klimaların fena ve kullanışsız bulunduğunu değil; ancak yerinin sistem odası olmadığını belirtiyoruz. Zira konvansiyonel klimalar konfor tipi olduğundan devamlı çalışmaya elverişli değildir. Daha yani arıza çıkarma riski her vakit için yüksektir. Çünkü 5 saat çalışır ise 1 saat dinlendirmek gerekir. Ancak sistem odalarında bu olası olmadığı için tasarımına aykırı olacak halde devamlı çalıştırmak bu cihazlarda ciddi arızalara yol açmaktadır. • Hassas klimalar, yazları sıcaktan ve kış aylarında soğuktan etkilenmeden çalışabilen cihazlardır. Split ve salon tipi klimalar -5 yada -7 °C’lerde ve +45 °C’lerde dış ünitelerinden kaynaklı olarak çalışamamaktadır. Ancak kırılgan klimalarda -30 °C ve +45 °C aralığı cihazların huzurlu bir halde çalışabildiği sıcaklıklardır.Hassas klimalar uzun süreli bir yatırımdır. 100.000 saatin üstünde emek harcama garantisi mevcuttur. • Sistem odalarındaki milyon dolarlık yatırım göz önüne alındığında kırılgan klima yatırımı akıldaki sorunları ortadan kaldırarak sigorta rolü görmektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Dokun Ara