Rezervuar İç Takımı Su Kaçırıyor

Rezervuar İç Takımı Su Kaçırıyor
İçeriği Puanla

Günümüzde klozet arkası sifon ve gömme rezervuar olmak suretiyle oldukça sık kullanılan iki tane rezervuar vardır. Bunlar dışında, asma sifonlar ve klozet arkası asma sifonlarda bulunmaktadır. Ancak günümüzde pek kullanılmamaktadır.Sifonun türü iyi mi olursa olsun, tüm sifonların emek verme mantığı aynıdır. Sifon iç ekibi; doldurma grubu ve boşaltma grubu diye iki kısımdan oluşmaktadır. Doldurma grubu sorunlarında; çoğu zaman rezervuarın içerisine suyun akmasını elde eden musluk, rezervuar dolmasına karşın kapanmaz. Musluk kapanmadığı için, rezervuar içerisindeki boşaltma grubundan klozete aralıksız su akmasına niçin olur. Musluğun suyu kesebilmesi için, musluğa bağlı olan bir şamandıra(flatör) bulunur. Şamandıra hava ile doludur. Rezervuarın arasında su olmadığı vakit şamandıra, rezervuarın altına düşerek doldurma çeşmesini açar. Böylece rezervuara su dolmaya başlar. Rezervuarın içerisine su doldukça, içi hava ile dolu olan şamandıra suyun kaldırma kuvveti ile su yüzeyinde yükselmeye başlar. Şamandıra belli bir yüksekliğe çıktıktan sonrasında musluğu kapatarak, su akışını engeller.Rezervuar iç ekibi su kaçırıyor ise tesisatın her alanı için deneyimli, işini özenle icra eden bir tesisatçıya gereksinim duyabilirsiniz. Arızalı olan döşem aksamlarının onarım edilmesi, bakımı ve montajı için bir usta çağırmanız gerekir. Genelde sorunlar, klozet şamandıra arızası, gömme rezervuar su kaçırıyor, sifonu tehlike klozet alttan su kaçırıyor yada klozetin içerisinden su akıyor şeklindedir. Klozet şamandırası suyu kesmiyor, sifon su kaçırıyor, klozet su kaçırıyor, gömme sifon su kaçırıyor, klozet alttan su kaçırıyor.

Bu tür döşem problemlerinden olan sifon rezervuar arızaları arasında ustalaşmış yardım almalısınız. Sifon rezervuar onarım bakım montaj işleriniz için servisimizden usta desteği alabilirsiniz. Kaliteli malzemeler kullanılarak, kaliteli işçilik hizmeti verilerek ustalarımız size destek olur. Rezervuar tamiri için, sifon arızasında, sifon su akıtıyorsa, onarım ve montaj yapılması gerekiyorsa servisimizden yardım alabilirsiniz. Rezervuar iç takımları arızasında, tamirinde, çalışmayan sifon için ustalarımız ihtiyaç duyulan hizmeti verecektir.Kapağı açarak su seviyesinin olması ihtiyaç duyulan üst ölçüde olup olmadığını test edin. Çünkü, şamandıra patlamış ise içerisine su girer. Bu durumda dibe çöker ve görevini yapamaz. Bu duruma bağlı suyu kesmediği arasında devamlı su akıntısı olur. Bahse mevzu böyle bir şey varsa şamandıra değiştirilerek arıza giderilir. Zaten su seviyesi üstte ise bu sıkıntı yok demektir. Arıza şamandırada değil ise şamandıranın bağlı olduğu musluğu sökmeniz gereklidir. Musluğu söktüğünüzde, musluğun bağlandığı yerde conta var mı yok mu yada yıpranmış mı buna bakın. Yıpranmış ise bu contayı değiştirin.

Su Kaçağını Nasıl Önlersin ?

Şamandıra ile musluğun rabıta kısmında conta bulunur. Bu conta suyun arasında uzun zaman kalmış olduğu için zaman içinde yıpranabilir. Bu durumda;sifon tamiri yapılır.Belirli bir hacimdeki depoda bulunan suyun istenilen yere borular vesilesiyle gönderilmesini elde eden sistem sifon olarak adlandırılır. Sifonların en yoğun olarak kullanıldıkları bölgeler tuvaletlerdir. Tuvaletlerde asma, gömme yada klozet arkası rezervuarlarda depolanan su, sifonlar aracılığı ile wcye gönderilir. Su aktarımının gerçekleştiği sifonlarda bazen su sistem dışına kaçarak sızmalara yol açabilir. Sifon suyu klozet içine kaçırırsa bu durumda klozet içerisine devamlı su akışı olur ve bu vaziyet su tüketimini arttırır. Ancak sifon suyu klozet dışına kaçırıyorsa bu durumda bilhassa banyolarda zeminde su birikmesi paspasların ve zemine oturtulmuş mobilyaların zarar görmesine niçin olabilir. Şimdi, sifonlarda yaşanmış olan su kaçırma sorunun niçin kaynaklanabileceğine bir göz atalım.Sifonlar doldurma ve boşaltma grubu olarak adlandırılan iki öbek vardır. Sifonun su kaçırması bu grupların herhangi birinden kaynaklanabilir. Sifonun su kaçırmasının nedeninin anlaşılabilmesi için ilk önce rezervuar kapağının açılması gerekir. Su kaçıran sifonun yer almış olduğu rezervuar suyla dolu ve rezervuara su girişi devam ediyorsa su kaçırma problemi doldurma grubunda bulunan flatör isminde parçadan kaynaklanmaktadır. Flatöre bağlı bir şamandıra bulunur ve rezervuara su doldukça bu şamandıra yükselir. Şamandıranın muayyen bir yüksekliğe gelmesi flatörün rezervuara su alımını kesmesini sağlar. Rezervuardaki suyun boşaltılması ile şamandıranın aşağıya inmesi ise flatörün rezervuara yine su almasını sağlar.

Rezervuarın dolu bulunmasına karşın su alımının devam etmesi sifonun su kaçırmasına sebep olur. Bu durumda probleminin flatör yahut şamandıradan kaynaklandığı söylenebilir. Sorunun çözümü içinse bu parçaların değiştirilmesi yeterlidir.oşaltma grubunun en alt kısmında suyun sızmasını engellemiş olan bir conta bulunur. Flatörde herhangi bir sorun olmamasına karşın sifon su kaçırmaya devam ediyorsa bu durumda su kaçırma sorunun boşaltma grubundaki bu contadan kaynaklandığı düşünülebilir. Problemin contadan kaynaklanıp kaynaklanmadığının anlaşılabilmesi içinse klozetin bağlı olduğu taharet muslukları kapatıldıktan sonrasında rezervuarın içerisindeki su tamamen boşaltılmalıdır. Rezervuar boşaltıldıktan sonrasında da boşaltma grubu yerinden sökülmeli ve rezervuardan su çıkışının meydana geldiği deliği kapatan parça üstünde bulunan conta test edilir. Conta yıpranmış, parçalanmış yada yerine oturmamış olabilir. Bu durumda eskiyen conta yenisi ile değiştirilirse yahut conta yerine oturtulursa sifonun su kaçırması engellenmiş olur.sifon Rezervuar tamiri klozet montajı.Tuvaletlerin temizlenmesi için kullanılan ve içinde su bulunan araca rezervuar denir. duvarların içinde bir mekanizma vardır ve tuşa basıldığında yahut ip çekildiğinde bu mekanizma emek harcayarak rezervuarın içindeki suyu wcye bırakır. Rezervuarlar pek fazlaca değişik modele haizdir ve son dönmede gömme rezervuar modelleri çok popüler hale gelmiştir. Gömme rezervuar, su haznesinin duvarın içine gizlendiği rezervuar modelidir. Bu rezervuarların pek fazlaca pozitif yanları bulunur.Fakat genel hatlarıyla gömme rezervuar tamiri iyi mi yapılıcağını merak mevzusudur gömme oldukları için onarım edilemez bilgisi akla gelir fakat bu malumat yanlıştır eski tip rezervuarlara bakılırsa daha rahat halde tamiri yapılmaktadır gömme sifon veya geberit olarak zaman zaman adlandırlabilir.Gömme rezervuara niçin bozulur Gömme Rezervuar Bakım, Onarım ve Tamiri Gömme rezervuarlar, zaman içinde pis su, sudaki kireç, oluşan tortular, gömme rezervuar iç takımlarının yapım edilmiş olduğu plastik araç-gereç ve contaların eskimesi sebebi ile su kaçırmaya başlarlar. Ayrıca mekanik arızalar sebebi ile de bozulabilirler. Bu mevzuda deneyiminiz yoksa tecrübeli bir tesisatçıdan yardım almanızı öneri ederiz. Yukarıda saydığımız parçalar tüm bunlar çoğu zaman plastik olduğundan Bozulması daha acele oluyor mesela boşaltma gurubunun altında plastik conta vardır o conta suyun arasında devamlı kalmış olduğu için şişme yapıyor ve hazneye tam oturmadığından ötürü devamlı su kaçırır aynı halde rezervuar arasında doldurma.

Doğalgaz Tesisatı ve Kombi Güvenliği

Su Kaçağı Neden Olur ?

Gurubu dediğimiz Şamandıra var onun arasında suyu test eden contalar var onlarda suyun arasında kaldıkça yıpranıyor ve şamadır suyu kesmemeye başlıyor böylelikle devamlı taşın içerisine su akıtır tamiri fazlaca mu zor diyecekseniz hayır doğru ustayı doğru servisi bulduktan sonrasında ne kadar rahat bulunduğunu görmüş olacaksınız özetilecek olursak gömme rezervuar Bozulması içerisindeki parçaların yıpranmasından dolayıdır bu parçaları servisinden TEM’in edip kendinizde değiştire bilirsiniz fakat işi ehline şu demek oluyor ki ustasına bırakırsanız sizin için daha iyi olur bundan dolayı parçaları söktüğünüzde yada geri yerine taktığınızda parçaları kırabilirsiniz size daha fazlaca maliyet çıkara hatırlar bilginiz olsun.Sıfır ürün taktık, su doldurduk fakat su boşalıyor. Sebebini araştırdık conta bozuk, yenisini taktık tekrar kaçırıyor. Usta 3 kez geldi. Daha sağlam ürün olursa imalat yanlışı olmasa insanoğlu zamanlarını harcamaz. Visam teos basmalı iç takım. Suyu dolduruyoruz dolan su boşalmak kısmından dışarıya akıyor.Alaturka tuvaletlerin yerini almaya süregelen klozet artık her eve girmiş durumdadır. Hem klozet kullanımının rahat olması, bununla birlikte daha dekoratif olması yüzünden ömür alanlarımızda vazgeçilmezlerimiz haline gelmiştir. Ancak zaman içinde klozetin deformasyona uğramış olması, klozet iç takımlarında ve dış takımlarında muhtelif problemler yaşamamıza niçin olabilir. Bu sorunlardan biri klozet su kaçırıyor olabilir. Klozet için zamanında tedbir almanız, iç ve dış takımlarını, öteki aparatlarını test ettirmeniz sorunlardan uzak kalmanıza destek olacaktır.Bu nedenle kullanım ömrü dolan yahut bozulan klozet iç ekibi değişimi yapılmalıdır. Klozetin su kaçırması su deposundan, taharet musluğundan, su hortumundan yahut taharet çubuklarından kaynaklanabilir. Bunun tespit edilerek klozet tamiri yapılması gerekir.ncak klozet su kaçırıyor ise su kaynağı dolduğunda suyu kesmez. Suyu klozetin içerisine akıtmaya devam eder. Bunun nedeni sifon kapağını bozuk olması yahut klozetteki şamandıranın bozuk olmasıdır.Klozet musluğu da öteki alanlarda kullanılan musluklar benzer biçimde ana şebeke suyuna bir hortum sayeinde bağlanır. Hortumlar zaman içinde kalitesinden yahut şebeke suyunun basıncı benzer biçimde etkenlerden ötürü deformasyona uğramış olabilirler. Tesisatlarda rastlanan sorunların arasında bu rabıta hortumları sorunları fazlaca sık yaşanır. Hortumların aşınmadan ötürü patlaması bile beklenen problemler arasındadır. Klozet su kaçırıyor ise kesinlikle bu hortumda gözden geçirilmeli ve sıkıntı hortumda olursa gerekirse değiştirilmelidir.Klozetteki su deposunun rabıta vidaları ile klozet deposunu iç kısımlara tahliye eden sifon borusunda da su akıtma problemi olabilir.

Bu yüzden klozette su kaçırma problemi var ise bunlarda test edilmelidir. Klozet su kaçırıyor ise kesinlikle bir tesisatçıdan ustalaşmış yardım almalısınız. Bu tür döşem sorunları evinize su basmasına kadar gidecek mühim sorunlara niçin olabilir. Su kaçıran zeminin kesinlikle tespit edilerek onarılması gerekirse değiştirilmesi gerekir. Tesisatınızı tertipli olarak bakımdan geçirirseniz beklenmedik problemler yaşamazsınız.Sifon tamiri yapılmadan ilkin sifonun emek harcama mantığını bilmek önemlidir. Bütün sifon çeşitlerinde sifon iç ekibi; doldurma grubu ve boşaltma grubu gibi iki kısma ayrılır. İsminden de anlaşılacağı benzer biçimde doldurma grubu sifonun dolmasını elde eden parçaların bütünüdür. Boşaltma grubu ise, sifon içerisindeki suyun klozete akmasını elde eden parçaların tamamıdır. Sifon tamiri yapılmadan ilkin sifon iç ekibi iki ayrı grupta ele alınarak sorunları tespit edilmelidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Dokun Ara