Sıcak Su Tesisatı

Sıcak Su Tesisatı
İçeriği Puanla

Sıcak su günümüzde her evin ihtiyacıdır. Sıcak su tesisatı ise, sıcak suyu kaynağından, kullanım alanımıza kadar getirmemize yarayacak olan tesisata verilen isim olacaktır. Sıcak su tesisatını mutlaka işini iyi bilen, uzman şahıs yada kurumlar yapmalıdır ki sonrasında büyük problemler önümüze çıkartmasın.Boyler ile sıcak su kullanılan nokta arasındaki mesafe 12 metreyi geçerse sirkülasyon pompası sisteme eklenmelidir. –Boyler suyu devresinde galvanizli boru ve pirinç vana kullanılmalıdır. Siyah boru hiç kullanılmamalıdır.Günümüzde derhal derhal her evde bulunan sıcak su tesisatları ve sıcak su sistemlerinde gerek kullanımın verdiği yıpranma, gerek kalitesiz araç-gereç gerekse işçilik şeklinde etmenler sebebiyle arızalar meydana gelebilmektedir. Unutulmamalıdır ki bu işleri bizim şeklinde ustalaşmış şahıs ve kurumlara yaptırmak daha sonraları oluşabilecek daha maliyetli arızaların da önüne geçecektir.Su kaçağı; borularda olup biten delinme, boru parçalarının ve ek parçaların yerine tam oturmaması, boruların ömürlerinin bitmesi, dış kaplamalarının hususi durumunu kaybetmesi şeklinde nedenlerden meydana gelebilir. Borunun tamiri yahut değiştirilmesi problemi çözecektir.

Tesisattan ses gelmesi problemi; yanlış çap tercihleri, tazyik farkları yahut ara eleman arızalarından meydana gelebilmektedir. -Duvar ve tavanlarda terleme; boruların izolasyonları esnasında olup biten terlemelerden yada boruların oldukca sıcak ortamlardan geçmesinden meydana gelmektedir. Duvarlarda çatlama; ışıyan ve soğuyan boruların kütlesinin değişmesinden meydana gelmektedir.Temiz su tesisatı öteki bir adıyla kullanım sıcak su tesisatı, aklınıza gelebilecek her bina için lüzumlu bir sistemdir. Kullanım suyu tesisatı sıcak su tesisatı ve soğuk su tesisatı olarak arasında ikiye ayrılır. Soğuk su tesisatı genel hatlarıyla her binaya kurulan kullanım suyu tesisatıdır. Sıcak kullanım suyu tesisatı ise isteğe bağlı olarak kurulabilir. Hem kullanım suyu aynı zamanda kullanım sıcak su tesisatı döşemesi için kullanılacak boruların mutlak suretle izolasyonlarının yapılması icap eder. Yapılan yalıtım yardımıyla kullanım esnasında boruların terlemesi ve korozyona uğraması engellenir. Dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan öteki bir husus ise kullanım sıcak su tesisatı döşeme esnasında kullanılan boruların duvara monte edilmesidir. Bu sayede kullanım esnasında çıkacak bir aksaklık sebebiyle borulara müdahale edilmesi icap eder yahut borularda değişiklik gerekirse lüzumlu muamele rahatça uygulanabilir.

Su Tesisatı

Tesisat döşemesi esnasında kullanılan boruların doğru monte edilmemesi niteliğinde su kaçağı oluşabilir. Bunun yanı sıra kullanılan borularda meydana gelebilecek herhangi bir delinme de su kaçağına niçin olabilir. Montaj sırasında boruların birbirine iyi monte edilmemesi de su kaçağına niçin olabilecek bir başka sorundur. *Kullanım sıcak su tesisatı döşemesinde doğru boru seçilmemesi niteliğinde borularda paslanma meydana gelebilir. Borularda paslanma meydana gelmesinin bir öteki sebebi ise boruların galvaniz hususi durumunun yitirilmesidir. Kullanılan boruların ömrünün dolması da paslanma sebeplerinden bir tanesidir. *Tesisatın döşenmesinin akabinde bataryalardan istenilen sıcak suyun gelmemesi, kullanılan filtrelerin tıkanması, boruların kireçlenmesi yada kullanılan bataryanın arızalanması da oluşabilecek problemler arasındadır. *Döşeme esnasında kullanılan borular doğru bir biçimde sabitlenmemiş ise veya sıcak su açma-kapama ekipmanında bir arıza varsa ses ve sızıntı problemiyle karşılaşılabilir. *Kullanım sıcak suyu tesisatının döşenmesinden sonrasında istenilen sıcak su elde edilemiyorsa ısıtıcıda bir arıza olabilir veya kullanılan borularda oluşan tıkanmadan ötürü istenilen sıcak su elde edilemeyebilir.Kullanma sıcak su tesisatı alttan dağıtma ve üstten dağıtma gibi iki türlü monte edilebilir. Temiz sıcak su tesisatı alttan döşenmesi; Bu döşeme türünde ana dağıtım hattı bodrum katında bulunur. Ana dağıtım hattında yatay olarak döşenen borular suyla beslenir. Ana dağıtım hattı içinden geçen su kolonlar yardımıyla bina içine döşenen yatay dağıtım hattına ulaşır. Boruların üst üste gelmesi niteliğinde kolondan besleme yapılmalıdır. Tesisatın döşendiği bina birden fazla daireden oluşan, oldukca haneli bir yapı ise ve her daire için sıcak su kullanması isteniyorsa o vakit oldukca sayıda kolon kullanmak yerine ana kolon kullanılarak daire girişleri beslenir. Temiz sıcak su tesisatı üstten döşemesi; Bu döşeme türünde ise ana dağıtım hattı binanın çatısına monte edilir. Ana dağıtım hattının en yüksek noktasına havalık tüpü monte edilir.

Üstten döşeme yönteminde alttan döşeme yöntemine bakılırsa oldukca daha çok sıcaklık kaybı yaşanır. Her iki yöntemle kullanım sıcak suyu döşemesinde ısıtıcı girişine bağlanan soğuk suyun 10 aşama olması gerekir. Kullanılan sıcak su ise 30 ile 90 aşama içinde değişkenlik göstermelidir. Daha fazla sıcak su temin edilmesi niteliğinde ısıdan ötürü kullanılan sistem zarar görebilir.Tesisat herhangi bir sistem olan sıvıları geniş bir tatbik yelpazesi için; ısıtma ve soğutma , atık yok etme ve içilebilir su dağıtımı sıhhi döşem için en yaygın kullanım alanlarından biridir; Ancak sıhhi döşem bu uygulamalarlasınırlı değildir.Binalarda suyu, kullanma yerlerine kadar ileten boru ağına bina pak su tesisatı denir. Bu döşem, iki parçaya ayrılır:Dairelerde pak su boruları, mecbur hâller haricinde çoğu zaman sıva altı döşenir. Bu sistem yardımıyla terlemeyi önlemiş oluruz. Katlara çıkan kolon boruları ise sıva üzeri döşenir. Tesisata başlamadan ilkin yapılacak iş planlanır. Boruların geçeceği bölgeler tebeşirle işaretlenir. Kırmaya başlamadan ilkin zarar verilebilecek döşem olup olmadığı test edilir. Temiz su tesisatının su akıtma yerlerinin iyi düzenlenmesi niteliğinde soğuk su ve sıcak su tesisatının iyi planlanması hem işçiliği bununla beraber araç-gereç tasarrufunu sağlar. Temiz su tesisatı boruları kesinlikle duvardan döşenmelidir. Zeminde döşenecek boruların arızası niteliğinde değiştirilmesi veya arızanın giderilmesi çok zordur. Sıcak su tesisatı için soğuk su tesisatı döşendikten sonrasında sıcak suyun gidecek olduğu bölgeler işaretlenir. Tesisata ısıtıcı çıkışından başlayarak (Isıtıcı çıkışına vana konulacaktır.)sırası ile döşenir. Sıcak su borusu, soğuk su borusunun üst tarafınca geçecek biçimde döşenmelidir. Sıcak su ağızlar, devamlı solda olacak biçimde bırakılmalıdır.Soğuk Su Tesisatında; duvar içinde olan borulara yalıtım yapılmalı ki, terlemeye karşı tedbir alınıp,borular uzun ömürlü olsun.Bir birinin üstüne gelen yatay borularda suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusu en altta olmalıdır. Hidrofor ve su saatinden sonrasında bir tazyik regülatörü konulmasında fayda vardır.

Tuvaletin Borusu Patladı

Gider Tıkandığı Zaman Ne Yapmamız Gerekiyor ?

Bu sayede tazyik durağan duracak ve lüzumsuz su masrafının onune geçilecektir. Her daire bağımsız olarak sistemden ayrılabilmelidir. Sıcak kullanma suyu tesisatı da soğuk su sisteminden bağımsız olmalıdır. Bir birinine paralel kat dağıtımında borular banyo ve mutfak duvarlarına konmalıdır. Çelik Borularla Tesisatın Döşenmesi:Galvanizli demir boru, mengeneye ehil boyunda bağlanır. Boru, müsait yöntemlerden biriyle norm alınarak işaretlenir. İşaret yerinden kesilerek diş açma için boru ağzı temizliği yapılır. Boru çapına müsait pafta lokması pafta gövdesine takılır. Pafta, cırcır yönüne ayarlanarak borunun diş açılacak ucuna takılır. Paftaya boru eksenine dik baskı uygulanarak pafta saat yönüne doğru çevrilir. İki yada üç turdan sonrasında dişler yağ damlatılarak paftanın ısınmaması ve huzurlu diş açılması sağlanır. Diş boyu, pafta lokmasını iki diş kadar geçmelidir. Galvanizli demir boru ek parçasıyla tevhit ve istikamet değiştirmeler yapar. Bu borulara hiç bir vakit eğme, bükme ve kaynak benzer biçimde sıcak muamele uygulanmaz. Yoksa boru kaplaması olan galvaniz hususi durumunu kaybederek borunun korozyona uğramasına niçin olur. Borunun oluşturulan dişi üzerine sızdırmazlık elemanı sarılır. Sızdırmazlık elemanı olarak keten ve teflon bant kullanılır. En oldukca kullanışlı olan kendirdir. Teflon bant ise silikon esaslı bir maddedir. Özellikle musluk, vana, uzatma parçası benzer biçimde krom nikel kaplı malzemelerde kullanılması tercih edilir. Bakır Borularla Tesisatın Döşenmesi: Bakır borular Türkiye’de daha oldukca minik tesislerde kullanılır. Çelik borulara bakılırsa daha pahalıdır. Fakat daha hafif, montajları basit ve korozyona dayanıklıdır. Bakır borular sert ve yumuşak olabilir. 22 mm çapa kadar bakır boruların yumuşak cinsleri düz çubuk olarak bulunur. Daha büyük çaptakiler ancak düz boru olarak bulunur. Bakır boruların et kalınlıkları azdır. Bu nedenle bakır borular dişli linke müsait değildir. Bakır borular lehimli, havşalı, yüksüklü ve kordonlu olarak birleştirilir. Temiz su tesisatındaki birleştirmelerde dört metot kullanılır Plastik Borularla Tesisatın Döşenmesi: Temiz su tesisatında kullanılan polipropilen türü plastik borular termosetting plastiközelliği taşır. Bu nedenle ısıl muamele yapılarak birleştirilir. Borunun 260°C–270°C kadarısıtılması, basit biçim alarak aynı cins plastikle yapışma hususi durumunu kazanır. Temiz su tesisatı kaba işçiliği yapılırken su kullanım ağızlarının yerden yüksekliğinin bilinmesi gerekir. Aşağıda bu tablo verilmektedir.Çatı, avlu, dam, balkon benzer biçimde yüzeylere düşen yağmur suyu dâhil muhtelif sarf yerlerinden gelen atık suları, pislikleri kent kanalizasyonuna yada çürütme tesislerine ileten boru ağına bina kirli su tesisatı denir.Yaşam alanlarında pak suyun sıhhatli bir biçimde kullanım müsait bir biçimde iletilmesi, wc suyu benzer biçimde atık sularında toplanarak bina dışına çıkarılmasını elde eden sistem döşem olarak anılıyor. Hayatın devamlılığı için en lüzumlu element olan suyun her alana taşınması için kullanılan su tesisatı sistemleri gelişen teknoloji yardımıyla rahatça kurulabiliyor. Boru ağı döşenerek meydana gelen döşem, sıcak su tesisatı ve soğuk su tesisatı olmak suretiyle ikiye ayrılıyor. Ev ve iş yerlerinde su ihtiyacı var ise hem sıcak bununla beraber soğuk su için müsait döşem gerçekleştirilir.İster sıcak talep eder soğuk su tesisatı olsun bir döşem inşa edilirken ilk dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan husus erişilebilir olmasıdır. Tesisat sistemlerinde zaman içinde arızalanma ve eskimelere karşı bakım benzer biçimde durumlar gerekir. Bu benzer biçimde durumların ortaya çıktığında onarılma ve değiştirilme esnasında borulara kolayca erişmesi mühim bir konudur. Kolay ulaşılabilen borular rahatça onarım edilir. Zaman ve paradan ciddi tutum yapılmasına olanak tanınır. Tesisatlar da yaşanmış olan arızaların onarım ve onarımını meydana getiren su tesisatçısı işinin ehli ve uzman olmalı. Ev ve iş yerinizde su tesisatınızda yaşanmış olan bir probleminin çözümü için iyi ve kaliteli su tesisatçısı ile çalışın.Açık alana döşenen boruların işlevlerini en iyi biçimde yerine getirmelerinin yanı sıra görselliğe de dikkat edilmeli.

Donma vakasının önüne geçilmesi için tesisatta kullanılan boruların izole edilmesi gerekir.Öncelikle yapı sakinlerine pak su temini için suya herhangi bir kirli sıvının karışması önlenmeli. Sağlanan suyun miktarı ve basıncı yönünden müsait bir sistem kurulmalı. İhtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda negatif bir durumla karşılaşılmaması için suyun depolanabileceği bir sistem bulundurulmalı. Pis su drenaj sistemde yaşanması muhtemel kirlenme ve tıkanmaların önüne geçilmesi için müsait koruma düzeneği kurulmalı. Sistemin uzun ömürlü olmasını sağlamak için kaliteli boru ve techizat malzemeleri seçilmeli. Temiz ve kirli su sistemi için müsait ayırma, havalandırma ve izolasyon sağlanmalı Su tesisatı kurulumu yapılırken daire sakinlerinin suya sorunsuz bir biçimde ulaşabilmesi için kurulan sistemde ki hidroforlar yaşamı ehemmiyet taşımaktadır.Bağımsız sıcak su tesisatı: Bu tesislerde su termosifon, kombi, şebeke suyu şofben ve güneş enerjisi benzer biçimde her daire için bağımsız olarak kurulan su ısıtıcılarında ısıtılır. Merkezi sıcak su tesisatı: Su bir merkezde sıcak suyu yapmaya yarayan boylerler aracılığıyla ısıtılır ve borularla sisteme dağıtılır. Sıcak su sirkülasyon hattı 30 metreden uzunsa olan sistemlerde biri soylu öteki yedek olmak suretiyle iki sirkülasyon pompası konulmalı.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Dokun Ara