Su Tesisatçılığı Faaliyet Alanları

su tesisatçısı
0

Su tesisatları evlerin en önemli parçalarından birisidir. Su tesisatının basit bir şekilde tanımını şu şekildedir; bir kuyu ya da farklı bir kaynaktan alınan temiz suyun yapılara temiz bir şekilde ulaştırılması, kullanılan pis suları da yapılardan uzaklaştıran sistemlerdir. En genel tanımı bu şekilde olan su tesisatlarının en temel elemanları ise şunlardır:

  • Lavabolar
  • Klozetler
  • Kalorifer petekleri
  • Musluklar
  • Temiz ve kirli su boruları
  • Banyo küvetleri

Yukarıda belirtilen elemanların kurulumu ve daha sonraki süreçte bu elemanlarda çıkacak sorunlar su tesisatçılığı faaliyet alanları arasındadır. Su tesisatçılığı oldukça geniş bir alandır. Ev ya da diğer yapılarda suyla ilgili olan her şey tesisatçılığın alanına girmektedir. Örneğin musluklarda bulunan contalardan, banyo giderlerine kadar olan suyla ilgili olan her şey bu alandadır.

Su Tesisatçılığı Faaliyet Alanları ve Tesisat Kurulumu

Su tesisatçılığı faaliyet alanları genel anlamada üçe ayrılabilmektedir.

  • Temiz su tesisatı
  • Kirli su tesisatı
  • Isıtma sistemi tesisatı

Bu tesisatlar kendi içlerinde farklı özellikleri bulundurmaktadır. Her birinde farklı tesisat elemanları kullanılmaktadır. Örneğin temiz su tesisatlarında en sık kullanılan eleman musluklar iken ısıtma sistemi tesisatlarında en fazla kullanılan eleman kalorifer petekleridir. Bu sistemlerin kurulumu tesisatçılığın faaliyet alanları arasındadır. Tesisat kurulumu özen isteyen bir konudur. Tesisat kurulumları genellikle yapılar inşa edilirken yapılmaktadır. Bundan dolayı tesisatlar görünen yüzeylerde değildir. Daha önce inşa edilen yapılarda da tesisat kurulumları yapılmaktadır. Bu işlem genelde yenileme olmaktadır. Bunun dışında yeni kullanılmaya başlanacak olan bir eleman içinde tesisat kurulumu yapılabilmektedir.

Su tesisatçılığı faaliyet alanları arasında olan tesisat kurulumu çok özen isteyen bir iştir. Çünkü kurulumu yapılan tesisat genellikle beton altında kalmaktadır. Bundan dolayı tesisatta çıkabilecek herhangi bir sorunun giderilebilmesi için bu betonun kırılması gerekmektedir. Bu da en istenecek durumlar arasında bulunmaktadır. Bundan dolayı tesisatçıların işçiliğinin en üst seviyede olması gerekmektedir. İşçilik kalitesi arttıkça tesisatta sorun çıkma olasılığı azalmaktadır. Tesisatın kurulumunda son teknoloji cihazların kullanılması ve yine bu tür cihazlarla kontrollerin yapılması gerekmektedir. Kontroller yapılmadan tesisatın üzerinin betonla kapatılmaması gerekmektedir. Ayrıca tesisatçılar, yapı sahiplerine tesisat için kaliteli malzemeleri önermeleri gerekmektedir. Kaliteli malzemelerin kullanılmasıyla da problem çıkma olasılığı azalmaktadır.

Su Tesisatçılığı Faaliyet Alanları ve Problem Çözümü

Su tesisatçılığı faaliyet alanları arasında tesisatlar üzerinde oluşan problemlerin çözümü de bulunmaktadır. Bu problemler tesisatçılığın çok önemli bir alanını oluşturmaktadır. Tesisatlar kurulduktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı tesisatlar da problemler oluşmaktadır. Bu problemler temiz ve kirli su tesisatlarında oluşabildiği gibi ısıtma sistemi tesisatlarında da oluşabilmektedir. Temiz su tesisatlarında yaşanılan önemli problemlerden birisi su kaçağı olurken, kirli su tesisatlarındaki önemli problemi tıkanıklar oluşturmaktadır. Tesisatçıların bu problemlerin çözümünde teknolojiyi kullanmaları gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde bu sorunlarla ilgili teknolojik cihazlar bulunmamaktaydı. Fakat şimdi bu problemlerin tespiti ve çözümü için birçok teknolojik cihaz bulunmaktadır. Bu cihazların kullanımı ile sorunlar çok kısa sürelerde tespit edilerek çözülmektedir. Teknolojik cihazların kullanılmaması durumda ise sadece problemin nerede olduğunun anlaşılması saatler alabilmektedir. Bundan dolayı su tesisatçılığı faaliyet alanları arasında bulunan tesisat problemlerinin çözümü konusundaki yöntemler teknoloji ile birlikte değişmektedir.

 

 

Bilgi Talep Edin!

ŞİMDİ ARA