TESİSATÇI TALEP ET

Su Kaçağı | Petek Temizliği

Robotla Tıkanıklık Açma | Kombi Petek Temizliği Acil Su kaçağı ve tıkanıklık açma için %100 garantili hizmet...

Ersoylar Tesisat, İstanbul genelinde su kaçağı tespiti, tıkalı gider açma, petek temizliği ve kombi bakım tamir servisi konularında profesyonel olarak garantili hizmet vermektedir. Siz de bizleri tercih ederek su tesisatçı bulma kolaylığu ile uygun fiyat garantisini kaçırmamış olursunuz.

Temiz Su Ve Atık Su Sistemleri

İçeriği Puanla

Su, yaşamın temel yapı taşlarından biri olarak hem ömür alanlarında hem emek harcama alanlarında mutlak bir ihtiyaçtır. Suyun kullanılabilmesi için her yapıda kesinlikle su tesisatı bulunmalıdır. Üçay Mühendislik olarak mekanik hizmetler mevzusunda pak su, içme suyu ve atık su için döşem hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle ömür alanlarında pak içme suyu elde edilmesi ve kullanım daha sonra atık suyun uzaklaştırılması için değişik tesisatların kurulmasını sağlıyoruz. Genellikle sıhhi döşem olarak malum bu tesisatlar gıda tüketimi, günlük tüketim, mesken içinde dağıtım ve naturel temizliğin yapılması için gereken suyu sağlar. Ayrıca hususi işlevler için kaynaktan su alınması, kirli su uzaklaştırmak için foseptik sağlanması ve kalifiye içme suyu taşınması için de sıhhi döşem kullanılmaktadır.

Bu tesisatlar içinde ilk noktayı pak su tesisatı oluşturmaktadır. Bu döşem, binalar için pak suyun kullanım noktasına iletilmesini elde eden boru ağını anlatım eder. Su daireye ulaşırken, soğuk su olarak girer ve iki değişik boruya ayrıldıktan sonrasında soğuk su ve sıcak su için iki farklı döşem oluşturur. Soğuk su, kombilere kadar ulaşır ve sıcak su dönüşümü işlemine katılır. Buradan gelen sıcak su, döşem içinde sıcak su kullanması ve kalorifer için kullanılır. Diğer döşem üstünde dolaşan soğuk su ise genel kullanım için tuvalet, mutfak ve banyo benzer biçimde alanlarda işlevlerini gerçekleştirir. Kullanılan pak su, geldiği noktaya nazaran içme suyu kalitesi gösterebilir. Eğer firmamızın gerçekleştirdiği tesisatlarda şebeke üstünden gelen su pak bir yapıya sahipse yada arıtma işleminden geçirilmişse, içme suyu tesisatı sağlar. Bu döşem yardımıyla mutfakta besin için kullanılabilecek, doğrudan içim sağlanacak yada çay demleme benzer biçimde işlemler için kullanılacak su elde edilir. Bu döşem üstünde kullanılan borular, musluklar ve döşem parçaları hususi bir biçimde uygulanarak hijyen kurallarına dikkat edilir.

Atık Su Nasıl Ayırılır ?

Temiz suyun evin içine girmesi, içme suyu ve ısıtma suyu olarak kullanılması ondan sonra ortaya atık su çıkacaktır. Oluşan bu pis atık su, değişik bir döşem yardımıyla ortamdan uzaklaştırılır. Konutlardan bina geneline, bina genelinden de kent atık su şebekesine karışan bu su için bir ana boru, kolon, hat borusu, rabıta boruları ve havalık borusu olmak suretiyle 5 bölüm yardımıyla tatbik yapılır. Bu mevzuda ustalık ile gerçekleştirdiğimiz hizmetler yardımıyla atık su, altyapı işleminin sorunsuz emek vermesi ile uzaklaştırılır. Bu mevzuda bilhassa eğim uygulaması ve tıkanmayı önleyecek sistemlere oldukça yüksek itina göstererek hizmet veriyoruz.Temiz Su tesisatları binalarda pak suyu, kullanma yerlerine kadar ileten boru ağına denmektedir. Su tesisatı daireye çıkana kadar, ancak soğuk su benzer biçimde gelir fakat daire arasında bu döşem iki değişik boru olarak ayrılır. Temiz su tesisatımız iki tanedir. Birisi soğuk su bir öteki ise sıcak su tesisatıdır. Soğuk su tesisatı, kombinin dibine kadar getirilir ve sıcak suya dönüşümü olması için bağlanır. Buradan gelen su sıcak su tesisatına döner. Bazı durumlarda kombi kullanılmayan evlerde şofbene verilen soğuk su sıcak su dönüşümüne uğrayarak su tesisatında sıcak su için ayrılmış alanda döner.Çünkü atık su tesisatı bir dairenin alt yapısında oldukça önemlidir. Hata yapma niteliğinde, tüm pimaşların yeniden değişmesine yahut birçok zeminin kırılmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden atık su tesisatınızı yaptırırken yahut yenilerken seçtiğiniz ustaya ve malzemeye oldukça ehemmiyet vermeniz gerekmektedir. Neticede bu muamele bir defa yapılacaktır. Aksi takdirde ikinci bir maliyet ve pislikle beyhude uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Atık su hattı döşenirken dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan en mühim husus pimaşın meylinin (eğiminin) verilmesidir. Çünkü pimaşın arasında su beklememelidir. Akımı iyi olması ve suyun da akarken süratli bir biçimde akıp gitmesi gerekir. Bu yüzden ustanızı ve malzemenizi seçerken oldukça dikkatli olmanız gerekir. Tesisat Sistemlerinde Karşılaşabilecek Sorunlar Nelerdir? İster atık su, talep eder pak su tesisatları olsun, ikisi de arıza verebilecek yapılardır. Su tesisatlarındaki arızaların temel sebepleri iki kısımda incelenmelidir. İlki imal aşamasında hatalı işlemlerden ötürü karşılaşılan yanlışlar, ikincisi de kullanım yada vakit aşımı nedeniyle ortaya çıkan hatalardır. Yapım aşamasında meydana getirilen hatalara, pak su tesisatının doğru kaynaklanmaması yahut masraf boruları döşenirken hatalı eğim verilmesi misal verilebilir. Diğer yandan masraf borularınız toprak çökmesi sebebiyle kırılabilir yada eskiden kullanılan demir borular zaman içinde çürüme yapabilir.

Bu tip sorunlar zaman içinde oluşan döşem problemlerine misal olarak gösterilebilir. Kullanıcı kaynaklı yanlışlar ise masraf borularına yabancı cisim atılmasından yahut herhangi bir sebeple tıkanan masraf borusuna kimyasal madde ile tıkanıklık açma emek vermesi yapmak olarak örneklendirilebilir.SÇünkü atık su tesisatı bir dairenin alt yapısında oldukça önemlidir. Hata yapma niteliğinde, tüm pimaşların yeniden değişmesine yahut birçok zeminin kırılmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden atık su tesisatınızı yaptırırken yahut yenilerken seçtiğiniz ustaya ve malzemeye oldukça ehemmiyet vermeniz gerekmektedir. Neticede bu muamele bir defa yapılacaktır. Aksi takdirde ikinci bir maliyet ve pislikle beyhude uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Atık su hattı döşenirken dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan en mühim husus pimaşın meylinin (eğiminin) verilmesidir. Çünkü pimaşın arasında su beklememelidir. Akımı iyi olması ve suyun da akarken süratli bir biçimde akıp gitmesi gerekir. Bu yüzden ustanızı ve malzemenizi seçerken oldukça dikkatli olmanız gerekir. Tesisat Sistemlerinde Karşılaşabilecek Sorunlar Nelerdir? İster atık su, talep eder pak su tesisatları olsun, ikisi de arıza verebilecek yapılardır. Su tesisatlarındaki arızaların temel sebepleri iki kısımda incelenmelidir. İlki imal aşamasında hatalı işlemlerden ötürü karşılaşılan yanlışlar, ikincisi de kullanım yada vakit aşımı nedeniyle ortaya çıkan hatalardır. Yapım aşamasında meydana getirilen hatalara, pak su tesisatının doğru kaynaklanmaması yahut masraf boruları döşenirken hatalı eğim verilmesi misal verilebilir.

Temiz Ve Kirli Suyu Ayıran Cihaz

Diğer yandan masraf borularınız toprak çökmesi sebebiyle kırılabilir yada eskiden kullanılan demir borular zaman içinde çürüme yapabilir. Bu tip sorunlar zaman içinde oluşan döşem problemlerine misal olarak gösterilebilir. Kullanıcı kaynaklı yanlışlar ise masraf borularına yabancı cisim atılmasından yahut herhangi bir sebeple tıkanan masraf borusuna kimyasal madde ile tıkanıklık açma emek vermesi yapmak olarak örneklendirilebilir.Binaların 1-1,5 metre dışından başlayarak kent kanalizasyonunda yada hususi tasfiye tesislerinde son kabul eden boru sistemidir. Dış pissu tesisatında büz, künk aspesli çimento, dökme demir pissu boruları kullanılır.Dış kirli su borularında eğime (0,02-0,05) ve oturdukları yerin sağlamlığına dikkat etmelidir. Eğim fazla olursa su hızla hareket eder katılar borular kalır. Eğimin olmaması niteliğinde da akış olmaz. Boruların ek bölgeleri sızdırmaz olmalı ağaçlardan minimum 4,5 metre uzaktan geçmelidir.Dış kirli su tesisatının döşenmesine kent kanalizasyonu rabıta noktasından başlanmalıdır. Dış pissu borusu hendek içerisine ve bölgedeki donma seviyesinin altına (Yaklaşık 80-100 santimetre) döşenir. Genişlik 50 – 60 santimetre olursa da derin hendeklerde minimum boru çapından 59 santimetre büyük olmalıdır.Pis suyun çıkış ve varış noktası arasındaki farkının oldukça fazla olması durumlarda eğimi düzgüsel tutmak için devreye rögarlar yapılır. Normal rögar boyutları 50×50 santimetre’dir. Derinlik arttıkça genişlikte artar. Tüm boyutlar proje hazırlık aşamasında belirlenip verilir.e. Havalıka. Ana boru:Kolonların getirmiş olduğu kirli suları biriktirerek dış pissu tesisatına ulaştıran kısımlara iç pissu döşem ana borusu denir. Ana boru olası olmasıyla birlikte düz ve kısa olmalıdır. Ana boru uzunluğunun 15 metreyi geçmesi niteliğinde müsait bölgelere temizleme kapağı konmalıdır.b. Kolon:Kullanma yerlerinden kat borusu ile gelen kirli suları ana boruya taşıyan düşey konumda döşenmiş borulardır. Alt katlarda ana boruya yakın yerde temizleme kapağı olmalıdır. Binanın en üst katındaki kat borusu kolona bağlandıktan sonrasında kolon ucu çatınım üstüne kadar yükseltilerek ucuna boru şapkası konmalıdır. Buradan kolonun havalandırılması sağlanmış olacaktır.c. Kat borusu:Binanın kullanma yerlerindeki suyu kolonlara taşıyan yatay borulardır. Boru boyunun uzun olması halinde çıkışına yakın uca temizleme kapağı konmalıdır.Atık Su Tesisatı mevzusu da dikkate alındığında gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen ömür standardı inşaat sektörünü de yakından etkilemiştir. inşaat sektörünü gerçekleştiren birimlerde kalfa, usta, uygulaman ve mühendise kadar farklı malumat ve beceriye haiz bireyler takım halinde emek harcayarak inşaat alanında gereken hizmetleri üretmektedir. Her türlü temizliğin su ile yapıldığı şeklinde her türlü hastalığın da su ile geleceği malum bir gerçektir. O şekilde suyu her an farklı amaçlar için insanların hizmetine sunan sıhhi döşem denilen boru ağı sıhhatli ömür için oldukça önemlidir. Sıhhi döşem; sıhhatli, güvenilir ve huzurlu bir ömür için lüzumlu olan pak içme ve kullanma suyunun temini, farklı amaçlarda kullanılan atık suların insan sağlığına zarar vermeyecek biçimde binadan hızla uzaklaştırılması ile alakalı bilim ve tatbik alanıdır.Binanın atık su kolonlarından binanın 1,0–1,5 metre kadar haricinde bulunan rögara kadar olan boru bölümüdür.

Atık su kolonlarından gelen kirli ve pis suları binanın temel sınırları içinde biriktirerek bina dışındaki rögara iletir. Ana borular bina içi tesisatında kullanılan borulardan en büyük çapa haiz olan borulardır. Binanın atık su yükünü bu borular taşır. Ana boru bina haricinde ne olursa olsun bir rögara bağlanmalıdır. Rögar, bina haricinde kirli su borularının dönüş, rabıta ve arıza tamiri şeklinde nedenlerden ötürü gereklidir. Ana borular en kısa yoldan bina dışına çıkarılmalıdır. Tüm kolon boruları tesisatın durumuna nazaran tek ana boruda toplanabildiği şeklinde ayrı olarak da bina dışına çıkarılabilir.Kat borularından gelen kirli ve pis suları ana boruya ileten düşey konumda döşenen borulardır. Kolonlarda ana boruya geçişlerden ilkin temizleme parçası konulur. Temizleme parçası, ana boruların tıkanması niteliğinde açılması için kullanılır. Kolon boruları ana borudan sonrasında olabilecek en büyük çaplı borulardır. Kolon borusu çapı, daire arasında kullanılan en büyük çaplı kat borusu çapından daha azca olamaz.Atık su boruları içindeki hava basıncının artı yahut eksi yönde değişmesi, sistemdeki suyun akışını engeller. Kokuların binaya yayılmasını önleyen sifonlardaki suyun yitirilmesine niçin olur. Bu durumda sifon kendisinden beklenen rolü yapamaz. Bina içi atık su tesisatındaki aleni hava basıncını durağan tutmak için meydana getirilen boru hattına havalık borusudenir. Atık su kolon borusunun son olarak kat borusu bağlantısından itibaren bina çatısının üstüne kadar çıkartılan boru bölümüdür. Çatıdan sonrasında borunun bitiş ucuna havalandırma şapkası takılır. Havalandırma, kolon borusu çapındanaz olamaz.Bu sistemde atık su kolonu yanında bulunan, ikinci bir havalık kolonu ile havalandırılır. Havalandırma kolonu her katta atık su kolonuna bağlanır. Ayrıca kat borularının en uç noktasından ayrı bir boruyla da kolona havalık borusu bağlanabilir.Bu metot harika ama oldukça pahalı bir havalandırma yöntemidir. Bu sistemde, wc taşı, lavabo, duş teknesi şeklinde tüm sıhhat gereçlerinin sifonu ayrı ayrı 50 mm çapında havalandırma borusuna bağlıdır. Sifonların minimum iki çap ilerisinden bağlanan havalık boruları, ortak bir havalık borusu ile birleştirilerek yatay bağımsız havalandırma kolonuna bağlanır. Aşağıdaki biçimde bu sistem görülmektedir.binalarda kullanılan pak suyun kullanım yerlerine ileten, boru ve lüzumlu aygıtları içeren sisteme pak su denir. Soğuk su ve sıcak su tesisatı olmak suretiyle 2 grupta incelenir. Su daireye ulaşırken, evvela soğuk su olarak girer. İki değişik boruya ayrıldıktan sonrasında su iki farklı döşem oluşturur. Sıcak su kombiler de işlev görür ve soğuk su da kombilere kadar geldikten sonra sıcak su işlevine katılır. Sıcak su kombiler de kullanım sağlarken, soğuk su ise tuvalet, mutfak ve banyo şeklinde alanlarda işlev gerçekleştirir. Temiz su tesisatı, suyun herhangi bir sıvı ile karışmadan daireler iletilmesi, her katta bağımsız vanaların olması, aygıtların su miktar ve basıncının ayarlanması, tazyik testi yapılması, rabıta yerlerinden herhangi bir sızdırma yapmasını engelleyecek malzemeler kullanılması açısından dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan hususları vardır.Atık suların genellikle  bölümü su ve geri kalan bölümü ise pis maddelerden oluşmaktadır. Atık su arasında bakteri, virüs şeklinde rahatsızlık oluşturacak birçok mikroorganizma türleri bulunur. Oluşan bu atık su, meydana getirilen döşem yardımıyla, pak sudan uzaklaştırılır. Atıksu içinden bulunan birtakım mikroorganizmalar, bakteriyolojik faaliyetler kararı giderilmesi için biyolojik arıtma sistemi de kurulmalıdır. Konutlardan bina geneline ve kent atık su şebekesine karışan bu su için ana boru, kolon, hat borusu, rabıta boruları ve havalık borusu olmak suretiyle 5 bölüm oluşan boru sistemi vardır. Bu mevzuda alt yapı sistemi sorunsuz bir biçimde kurulması gerekiyor. Sadece atık suları değil, pak sularında tesisatı için lüzumlu malzemeleri ustalar yardımıyla bakımını yaptırmanız rahat olacaktır.

Leave a Comment